mok.piotrkow.pl

niepodległa
Poniedziałek 05 grudnia 2022
Anastazego, Edyty, Geralda

Aktualności

Kurs reżyserii teatralnej

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na kurs z reżyserii teatralnej. Kurs reżyserii to program dający podstawowe umiejętności w zakresie reżyserii teatralnej oraz autorskiej realizacji różnorodnych form inscenizacji (film, teatr plastyczny). Kurs reżyserii dostarcza funkcjonalnych narzędzi niezbędnych w zawodzie reżysera, pomaga również budować bazę teoretycznej i praktycznej wiedzy, związanej z teatrem.
Kurs poprowadzą:
Michał Rzepka - reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze Małym, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.
Lucyna Jakubczyk –pedagog, kulturoznawca, wykładowca UJK w Kielcach, instruktor teatralny, instruktor dramy – uprawnienia zdobyte w Centralnym Ośrodku Metodyki Upowszechniania Kultury w Warszawie.

Program kursu adresowany jest do:
nauczycieli różnych specjalności, wszystkich typów szkół, którzy:
• Zajmują się edukacją teatralną oraz prowadzą koła i klasy teatralne.
• Stosują, wspomagające rozwój uczniów, twórcze metody warsztatowe.
instruktorów teatralnych, animatorów kultury, terapeutów, którzy:
• Prowadzą teatry dziecięce i młodzieżowe, oraz zajmują się teatrem amatorskim.
• Chcą poznać podstawy reżyserii, aktorstwa oraz różnorodne formy teatralne (teatr dramatyczny, plastyczny, zabawy).
• Prowadzą projekty artystyczne i edukacyjne związane z teatrem, sztuką i kulturą.
• Pragną poznać twórcze formy pracy z dziećmi i dorosłymi możliwe do zastosowania w terapii i arteterapii.
osób zdających do Szkół Teatralnych na Wydziały Reżyserii.
powrót