mok.piotrkow.pl

niepodległa
Niedziela 25 września 2022
Aury, Aurelii, Franciszka

OEA

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Piotrkowska przyroda"

Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim oraz Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorów (60+) z terenu Piotrkowa Trybunalskiego do udziału w Konkursie Fotograficznym pn. "Piotrkowska przyroda".
Celem konkursu jest propagowanie fauny i flory występującej w Piotrkowie oraz nauka dostrzegania aspektów ekologicznych miasta, w którym żyjemy.
Zdjęcia należy wysłać e-mailem na adres: oea@mok.piotrkow.pl
Termin przesyłania prac upływa 21 czerwca 2021 r.
Regulamin konkursu znajduje się - w załączniku.
powrót