mok.piotrkow.pl

niepodległa
Niedziela 25 września 2022
Aury, Aurelii, Franciszka

Młodzieżowy zespół wokalny od 12 do 15 lat

Młodzieżowy zespół wokalny to zespół skierowany dla dzieci w wieku od 12 do 15 roku życia. Zespół jest nową formą muzycznej aktywności i zaczął swą działalność w 2020 roku. Głównym celem zespołu jest rozwijanie u najmłodszych umiejętności śpiewu wielogłosowego. Podczas zajęć uczestnicy zaznajamiają się z notacją nutową. Poznają nazwy dźwięków umieszczonych na pięciolinii, poznają nazwy agogiczne, rytmiczne, które znajdują się w młodzieżowym repertuarze chóralnym. Podczas zajęć młodzież uczy się również współpracy z prowadzącym, poznają i odczytują tajniki sztuki dyrygowania. Wszystkie chętne osoby zapraszamy do udziału w zajęciach.