mok.piotrkow.pl

niepodległa
Poniedziałek 05 grudnia 2022
Anastazego, Edyty, Geralda

Emisja głosu od 13 lat

Zajęcia emisji głosu odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury od 2003 roku. Na emisję głosu uczęszczają wokaliści w wieku od 13 lat. Celem zajęć jest rozwój umiejętności wokalnych, poczucia rytmu, słuchu muzycznego i harmonicznego, doskonalenie dykcji i artykulacji, praca nad barwą, emisją i udźwięcznieniem głosu, wydłużanie fazy wydechu, intonacją, właściwym atakowaniem dźwięku, pamięcią słowno – muzyczną, interpretacją tekstu,  improwizacją wokalno – rytmiczną utworów, obycie ze sceną, praca z mikrofonem, rekwizytami, przygotowanie materiału na koncerty, konkursy i festiwale. Uczestnicy zajęć emisji głosu biorą udział z powodzeniem w wielu koncertach i festiwalach.

Zapraszamy do rozwijania swoich wokalnych talentów.