mok.piotrkow.pl

niepodległa
Poniedziałek 05 grudnia 2022
Anastazego, Edyty, Geralda

Grupa wokalna PRESTO

Zespół wokalny „Presto” wywodzi się z grupy wokalno - tanecznej „Chórek Malutki”, który rozpoczął działalność w Miejskim Ośrodku Kultury w 2003 roku, pod czujnym okiem pani Agnieszki Skrobek - instruktorki śpiewu i pani Agnieszki Stankowskiej – instruktorki tańca. Obecnie zespół „Presto” ma charakter wokalny. Na zajęcia grupy uczęszczają dzieci w wieku od 5 lat. Podczas zajęć, uczestnicy rozwijają swoje umiejętności wokalne. Dzieci uczą się melodii, słów i ruchu do piosenek, z których później przygotowywane są koncerty, programy na konkursy i festiwale. Od samego początku istnienia, zespół brał udział w cyklicznym koncercie.: „Kolęda na Nowy Dzień”, a podczas festiwalu „Kolęda Pieśnią Zgody” oraz „Piosenka polska jest dobra na wszystko” wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia. Zespół wystąpił w koncertach: „Jesienne nastroje”, „Kolęda na Nowy Dzień”, „Dziecięce przygody”, „Czytam pierwsza klasa”, „AMOK w czwartek”, a podczas II Wojewódzkiego Festiwalu Muzycznego Dzieci i Młodzieży „Pięciolinia marzeń” w Łodzi, jeden z uczestników – Daniel Wochyń, który obecnie uczęszcza już na zajęcia emisji głosu estradowego, otrzymał I nagrodę w kategorii solistów w swojej grupie wiekowej. Celem zajęć zespołu „Presto” jest rozwijanie i szlifowanie talentów artystycznych dzieci, praca nad poszerzaniem pamięci słowno – muzycznej, poczuciem rytmu, doskonalenie dykcji, umiejętność współpracy w grupie oraz obycie ze sceną, praca z mikrofonem i rekwizytami.

 

Zapraszamy do tworzenia świata muzyki.