mok.piotrkow.pl

niepodległa
Poniedziałek 05 grudnia 2022
Anastazego, Edyty, Geralda

Miejska orkiestra dęta

Miejska Orkiestra Dęta jest wizytówką muzyczną miasta, z piękną - ponad 40 letnią tradycją. Orkiestra liczy 25 członków. W skład jej wchodzą zarówno amatorzy jak i profesjonalni muzycy. Próby odbywają się raz w tygodniu pod okiem kapelmistrza Roberta Fijałkowskiego. Podczas zajęć uczestnicy grają utworyz repertuaru muzyki estradowej, rozrywkowej, jazzowej, swingowej, kościelnej i orkiestr dętych ( marsze ).Wykonują ćwiczenia z zakresu musztry paradnej. Muzycy grają m.in. na : trąbkach ,klarnetach, perkusji, suzafonie. Orkiestra swoimi występami uświetnia najważniejsze uroczystości kościelne i miejskie.

Miejska Orkiestra Dęta, pod kierunkiem kapelmistrza Roberta Fijałkowskiego, podczas XIV Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej Michałowice - Więcławice zajęła II miejsce w kategorii orkiestr. Orkiestra wystąpiła w małym składzie ( do 20 osób). W kategorii tej muzycy rywalizowali z piętnastoma orkiestrami z całej Polski. Każda orkiestra prezentowała 20- minutowy program. Podczas konkursu wykonano : '' Jesus Christ Superstar '' - L.Webber, arr.W.Hautvast , How Deepis your Love''- arr.T.Reinau (utwory instrumentalne )  ''Tokajer'' H.Kolditz - czardasz wykonany przez orkiestrę wspólnie wraz  z towarzyszeniem głosu ( Agnieszka Kardas ) .

Miejska Orkiestra Dęta jest wizytówką muzyczną miasta, z piękną - ponad 40 letnią tradycją. Orkiestra liczy 25 członków. W skład jej wchodzą zarówno amatorzy jak i profesjonalni muzycy. Próby odbywają się raz w tygodniu pod okiem kapelmistrza Roberta Fijałkowskiego. Podczas zajęć uczestnicy grają utworyz repertuaru muzyki estradowej, rozrywkowej, jazzowej, swingowej, kościelnej i orkiestr dętych ( marsze ).Wykonują ćwiczenia z zakresu musztry paradnej. Muzycy grają m.in. na : trąbkach ,klarnetach, perkusji, suzafonie. Orkiestra swoimi występami uświetnia najważniejsze uroczystości kościelne i miejskie.

Miejska Orkiestra Dęta w dniu 11.06.2017r. brała udział w 59.Konkursie
Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej /XIX Małopolski Konkurs Orkiestr
Dętych  w Michałowicach ( Więcławicach) w Amfiteatrze Miejskim, gdzie zajęła III miejsce w
kategorii orkiestr małych.W swojej kategorii miała do pokonania 7 orkiestr, a w całym konkursie rywalizowały ze sobą 22 orkiestry z całej Polski.
miedzy innymi : Orkiestra dęta '' Hejnał '' z Więcławic, Orkiestra Dęta Gminy Żytno, Orkiestra dęta ''Grobla'' z Grobli  czy Orkiestra Dęta ''Sygnał'' z Radziszowa