mok.piotrkow.pl

niepodległa
Poniedziałek 05 grudnia 2022
Anastazego, Edyty, Geralda

Ośrodek Edukacji ArtystycznejOŚRODEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ MOK

ul. Słowackiego 13, TEL. (44) 733 91 30,  e-mail: oea@mok.piotrkow.pl
Liliana Adaszek - kierownik Działu ds. Ośrodka Edukacji Artystycznej
Magdalena Ciżewska - starszy instruktor, Anita Góra - starszy instruktor,
Krystyna Witkowska - instruktor

OEA „WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY”
CAŁOROCZNE ZADANIE SKIEROWANE JEST DO DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ DOROSŁYCH.
W STYCZNIU 2011 r. W OŚRODKU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ POWSTAŁ "KLUB SENIORA".

Ośrodek Edukacji Artystycznej jako centrum koordynujące działalność świetlic artystycznych MOK, działających w ramach zadania pn. „Wyciągamy dzieci z bramy” oraz placówek
opiekuńczo – edukacyjnych prowadzi dla dzieci i dorosłych bezpłatne warsztaty artystyczne.
Do udziału w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów
i artystów typowane są dzieci i młodzież, wykazujące uzdolnienia artystyczne, przez opiekunów świetlic, Pogotowia Opiekuńczego, Domu Dziecka oraz dzieci wskazane przez pedagoga szkolnego. Ideą przyświecającą realizacji zadania jest zapewnienie bezpłatnego, realnego i równego dostępu do dóbr kultury poprzez naukę obcowania ze sztuką.